Wanneer moet de uitvaart plaatsvinden?

Officieel moet de uitvaart uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Tevens mag de uitvaart ook niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de uitvaart eerder of later zou moeten. Het is mogelijk daarvoor toestemming te vragen aan de Burgemeester van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Raadpleeg ons hierover.  

 

 
bomen1.jpg

Copyright © 2011 van den Heuvel Uitvaartverzorging, Verzekeringen & Adviesbureau